Γκέρμπεσι ( Προφήτης Ηλίας ) Αχαΐας

Το 2005 από τις εκδόσεις «ΠΛΟΗΓΟΣ» ήρθε ένα εξαιρετικό βιβλίο του Κώστα Ν. Ρόζου με τίτλο: «Αρμενίζοντας προς το Αμερικανικό όνειρο»Μεταξύ των άλλων περιέχει ονόματα μεταναστών στην Αμερική από: Αιγείρα, Αρφαρά, Βερσοβά, Συνεβρό, Βλοβοκά, Σελιάνα, Μάρμαρα, Βελλά, Σβυρού, Μπαλκουβίνα, Περιθώρι, Βεργουβίτσα, Ακράτα, Αράχοβα.

sal. 1

το νησί τής ελπίδας...

το νησί τής ελπίδας...